POMIARY PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Wybrane realizacje

  • Pomiar przemieszczeń zapory czołowej zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi
  • Pomiar przemieszczeń kamienic zlokalizowanych wokół budowy galerii handlowej Solaris w Opolu
  • Pomiar przemieszeń obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej nr 46 w miejscowości Niemodlin
  • Pomiar przemieszczeń zapory czołowej zbiornika retencyjnego Ujazd
  • Pomiar przemieszczeń hali produkcyjnej Cadbury w Skarbimierzu-Osiedlu