GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA hydrotechnicznego

Nasze realizacje

  • Budowa zbiornika retencyjnego  Włodzienin za rzece Troi
  • Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Stobrawa w km 0+000 – 6+065
  • Przebudowa pompowni odwadniającej na Cieku Bystrzyckim w km 6+480 w miejscowości Błota
  • Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w km 61+500
  • Modernizacji koryta rzeki Wapiennica w km 1+670 – 4+200 (gm. Czechowice-Dziedzice)
  • Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry  – II etap Podlesie (gm. Cisek) km 3+500 – 7+800