PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Nasze realizacje

  • Wydzielenie działek zajętych pod prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Stobrawa w km 0+000-6+065 – 30 działek
  • Wydzielenie działek zajętych pod ścieżki rowerowe na terenie gminy Łubniany – 100 działek
  • Wydzielenie działek zajętych pod modernizację drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków- Złotniki; 14 działek
  • Ustalenie stanu prawnego działek pasa drogowego drogi powiatowej nr 1807 na odcinku: Rozmierka-Grodziko- Kadłub wraz z podziałem działek zajętych pod modernizację drogi – 35 działek